Imovina i fondovi CK Čačak - CRVENI KRST ČAČAK Zvanična prezentacija

...
Idi na sadržaj

Glavni meni

Organizacija


Imovina i sredstva kojima raspolaže Crveni krst Čačak  isključivo su u funkciji ostvarivanja njegovih programskih ciljeva i zadataka.


Isključivo Skupština može doneti odluku o promeni vlasništva nepokretne imovine Crvenog krsta.
Nepokretnom imovinom organizacije Crvenog krsta Čačak raspolaže Upravni odbor po ovlašćenju Skupštine, a odluku o pokretnoj imovini donosi Upravni odbor.
Za investiciona ulaganja za koja nije obezbeđena finansijska konstrukcija, mora se imati saglasnost Crvenog krsta Srbije.
U slučaju privremenog prestanka rada organizacije Crvenog krsta Čačak upravljanje i staranje o imovini pripašće Crvenom krstu Srbije.


 
 
Nazad na sadržaj | Nazad na glavni meni