Upravni odbor - CRVENI KRST ČAČAK Zvanična prezentacija

...
Idi na sadržaj

Glavni meni

Organizacija


Upravni odbor ima sledeće nadležnosti:
• utvrđuje nacrt i predlog Statuta;
• utvrđuje predloge planova rada;
• donosi Finansijski plan;
• razmatra i usvaja Završni račun;
• donosi normativna akta koja nisu iz oblasti radnih odnosa;
• odlučuje o osnivanju i ukidanju ustanova i organizacija formiranih od strane
• Crvenog krsta Čačak;
• donosi Poslovnik o svom radu;
• utvrđuje predloge kandidata za izbor članova organa i odgovornih funkcija;
• daje smernice za rad Komisija i razmatra njihove izveštaje;
• donosi odluke o preduzimanju mera prema organizacijama koje u svom radu;
• povrede Statut, Opšte principe i druga akta;
• odlučuje o formiranju   i  prestanku  organizacionih  oblika  u  skladu  sa odredbama ovog Statuta i Statuta Crvenog krsta Srbije;
• donosi odluku o obrazovanju i sastavu radnih tela;
• imenuje i razrešava sekretara;
• donosi odluke materijalno - finansijske prirode;
• priprema materijale za sednice Skupštine;
• razmatra i usvaja Izveštaje Sekretara;
• preduzima mere za izvršenje odluka i zaključaka Skupština.

Predsednik i potpredsednici Skupštine obavljaju tu funkciju i u Upravnom odboru.

Upravni odbor Crvenog krsta Čačak sačinjavaju:
• Predsednik
• Potpredsednik
• 7 članova

Dve trećine članova Upravnog odbora bira se iz sastava Skupštine, a jedna trećina bira se iz redova istaknutih ili zaslužnih članova, volontera i donatora.
Članove Upravnog odbora predlažu organizacioni oblici i to na sledeći način: mesne zajednice-2 člana, preduzeća-2 člana, obrazovne i zdravstvene ustanove-2 člana i ostali-3 člana.
Sednice Upravnog odbora saziva i njima predsedava Predsednik, a u slučaju njegove odsutnosti Potpresednik.
Upravni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje šest puta godišnje.
Vanredna sednica Upravnog odbora se saziva na zahtev: predsednika, sekretara, nadzornog odbora ili jedne trećine osnovnih organizacija, aktiva i povereništva.
 
 
Nazad na sadržaj | Nazad na glavni meni