Nabavke bez primene zakona - CRVENI KRST ČAČAK Zvanična prezentacija

...
Idi na sadržaj

Glavni meni


* NABAVKE BEZ PRIMENE ZAKONA
_________________________________________________________________________


 Javni poziv za nabavku namirnica za realizaciju programskih aktivnosti Crvenog krsta Čačak
 Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima 1-2021
 Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu 1-2021

 
 
Nazad na sadržaj | Nazad na glavni meni