Oktobar - CRVENI KRST ČAČAK Zvanična prezentacija

...
Idi na sadržaj

Glavni meni

Aktivnosti > 2018

На основу Одлуке Управног одбора: 1502/3  од  08.10.2018. године
Црвени крст Чачак
Епископа Никифора Максимовића број 10
оглашава
ПРОДАЈА РАСХОДОВАНИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА
1. Продаја ће се обавити прикупљањем писмених понуда правних лица.
2. Основна средства и ситан инвентар се продају у виђеном стању, према  Записнику комисије за попис основних средстава и ситног ивентара, која су     предмет продаје, а на основу Одлуке Управног одбора  одбора број 1502/3  од 08.10.2018. године.
3. Трошкови евентуалне потребне демонтаже, утовара и истовара падају на терет купца.
4. Предмети продаје на овом огласу налазе се у приручном магацину Црвеног крста Чачак – Народна кухиња. Ул. Балканска.
5. Предмети продаје се могу разгледати уз претходну најаву, дан раније.
  Особа  за контакт –Перица Пантелић ( тел 064/1632-138), сваког радног дана у времену од 9 до 14
часова.
6. Електрична и електронска  расходована средства  се продају по килограму тежине, с тим што се на лицу места приликом утовара, разврставају    по врсти материјала:
     1. расходовани
делови од прохрома
     2.
расходовани делови од метала
     3. расходовани уређаји (шпорети, пећнице, фрижидери, замрзивачи
,штампачи,кућишта рачунара.телефонски апарат, телевизори)
     4. расходовани
инвентар од алуминијума
7. Купци електричних и електронских средстава морају уз понуду приложити доказе о дозволама за рад предметним средствима надлежних    министарстава.
8. Писмене понуде, заинтересовани могу доставити  до понедељка, 29.10.2018.године - на емаил адресу: crvenikrst032@mts.rs или
   -лично, на  адресу   Црвени крст Чачак, Епископа Никифора Максимовића број 10 , 32000 Чачак ,
   са назнаком Понуда за расходована средства.
   - Рок за доставу Понуда је понедељак 29.10.2018. године до 12,00 сати
   -Отварање Понуда  обавља се у понедељак 29.10.2018. године у 12,30 сати у просторијама Црвеног крста Чачак.
9. Одлуку о избору најповољније понуде, након разматрања приспелих понуда, донеће Комисија за продају расходованих средстава.
10. Критеријум за избор купца је
највиша понуђена цена по килограму робе
11. Све информације у вези са продајом средстава на овом огласу могу се добити преко телефона 032/ 372-559 ; 032/372-662  или  064/1632138        од 8 до 15 часова, а лице за контакт је Перица Пантелић, магационер Црвеног Крста Чачак


Комисија:  

Радојко Драгутиновић                               
Светлана Ружичић                                   
Перица Пантелић


 
 
Nazad na sadržaj | Nazad na glavni meni