PROFIL NARUČIOCA - CRVENI KRST ČAČAK Zvanična prezentacija

...
Idi na sadržaj

Glavni meni


ПРОФИЛ НАРУЧИОЦА
У складу са  Законом о јавним набавкама (
"Службени гласник РС“,број 91/19)


У складу са  Законом о јавним набавкама (
"Службени гласник РС“,број 91/19)
Пун назив наручиоца: Црвени крст Србије-Црвени крст Чачак
Скраћен назив наручиоца: Црвени крст Чачак
Адреса : Епископа Никифора Максимовића број 10, 32000 Чачак
Врста наручиоца: Јавни наручилац
Облик организовања: Удружење
Матични број: 07182686
ПИБ: 100897752
Држава: Србија
Опшштина : Чачак
Место: Чачак
Основна шифра делатности: 88.99- Остала не поменута социјална заштита без смештаја у оквиру сектора Q  Здравствена и социјална заштита
Контакт: nabavkeckcacak@gmail.com


 
 
Nazad na sadržaj | Nazad na glavni meni