Sekretarijat - CRVENI KRST ČAČAK Zvanična prezentacija

...
Idi na sadržaj

Glavni meni

Organizacija

Za obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih   i   drugih   poslova   za   ostvarivanje programskih ciljeva  i zadataka i delovanje organizacije Crvenog krsta Čačak obrazuje se Sekretarijat.

Radom Sekretarijata neposredno rukovodi sekretar, kome su radnici odgovorni za ažurno i stručno izvršavanje poverenih poslova u skladu sa zakonom.

Svi zaposleni u Sekretarijatu, u skladu sa Statutom, su dužni da potpišu Izjavu da će poverene poslove obavljati u skladu sa Misijom i Osnovnim principima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca.

 
 
Nazad na sadržaj | Nazad na glavni meni