Jabne nabavke - CRVENI KRST ČAČAK Zvanična prezentacija

...
Idi na sadržaj

Glavni meni


* JAVNE NABAVKE
_________________________________________________________________________
Javni poziv za nabavku zivotnih namirnica za narodnu kuhinju Crvenog krsta Čačak

  Javni poziv 1/2021
 Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima
 Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

 
 
Nazad na sadržaj | Nazad na glavni meni